Miejsce
Nadarzyn k/Warszawy
Data
15-16 października 2016
Godzina
09:00-19:00 / 09:00-14:00

KONGRES

1. Idea

To pierwsza, po kilku latach przerwy*, możliwość wspólnego spotkania pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w celu integracji, wymiany doświadczeń, spotkania z przedstawicielami polskich i zagranicznych stowarzyszeń zrzeszających pilotów i przewodników oraz poznania nowych możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kongres został połączony z pierwszymi targami turystycznymi organizowanymi przez PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k/Warszawy. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch wydarzeniach równocześnie.

* w latach 2004-2014 odbywało się Forum Pilotażu i Przewodnictwa

2. Atrakcje

Dla Uczestników przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji:

  • prezentacje i panele dyskusyjne dotyczące aktualnej sytuacji zawodu pilota i przewodnika,
  • pierwsze, oficjalne spotkanie w Polsce z przedstawicielami European i World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA i FEG),
  • udział w 2 warsztatach doskonalących kompetencje zawodowe prowadzonych przez trenerów WFTGA,
  • udział w prezentacjach przedstawicieli krajów – wystawców World Travel Show,
  • integrację podczas uroczystego bankietu w sobotni wieczór.
3. Adresaci

Do udziału w Kongresie zapraszamy: wszystkich pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także biura podróży, wykładowców i trenerów turystyki, wszystkich, którym bliska jest tematyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego.

Pragniemy, aby to wydarzenie nas łączyło, bo mimo, iż mamy różne zdania,opinie i doświadczenie to liczymy, że Kongres pokaże, iż chcemy i potrafimy razem dbać o nasz zawód!

INTEGRACJA

Spotkaj się z koleżankami i kolegami „po fachu”. Wymień się doświadczeniem i spostrzeżeniami. Poznaj ludzi obsługujących grupy w różnych miejscach świata i językach. Takie znajomości z pewnością będą pomocne w Twojej pracy.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WFTGA I FEG

Poznaj działalność dwóch największych światowych federacji zrzeszających przewodników turystycznych, World Federation of Tourist Guide Association (WFTGA) i European Federation of Tourist Guidea Associations (FEG), podczas spotkania z ich przedstawicielami.

DOSKONALENIE WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Weź udział w specjalistycznych szkoleniach opracowanych z myślą o pilotach wycieczek i przewodnikach turystycznych, prowadzonych przez naszych kolegów i koleżanki pracujące w zawodzie.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Spotkaj się z wystawcami targów turystycznych World Travel Show! I Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa będzie odbywać się w tym samym miejscu i czasie. To da Ci możliwość udziału w obu wydarzeniach. World Travel Show to wystawcy z całego świata, z którymi podczas targów można nawiązać kontakt i rozpocząć współpracę.

WSPÓLNA PRACA NA RZECZ JAKOŚCI

Dołącz do zespołu, który będzie pracować nad wspólną, nieobowiązkową certyfikacją branżową. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną dotychczas podjęte działania mające na celu ujednolicenie sposobu weryfikacji kompetencji zawodowych po deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego (m.in. opis kwalifikacji zawodowych powstały w wyniku prac Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach opracowywania Polskiej Ramy Kwalifikacji).

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KRAJÓW-WYSTAWCÓW

Na zakończenie będzie jeszcze możliwość udziału w prezentacjach przedstawicieli krajów – wystawców World Travel Show przeznaczonych wyłącznie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych biorących udział w Kongresie.

PROGRAM

DZIEŃ 1

09:00-10:00 rejestracja uczestników
10:00-14:00 prezentacje i panel dyskusyjny

Jak to naprawdę jest po deregulacji?

Aktualna sytuacja zawodu pilota wycieczek i przewodnicka turystycznego (przedstawiciel PIT)

Razem możemy więcej!

Działania European Federation of Tourist Guide Associations i World Federation of Tourist Guide Associations na rzecz przewodników turystycznych (przedstawiciel WFTGA i FEG),

Polska w strukturach europejskich i światowych stowarzyszeń przewodnickich (przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Pilotażu i Przewodnictwa EDUGUIDES)

Pilotaż i przewodnictwo w Polskiej Ramie Kwalifikacji

Działania mające na celu ujednolicenie sposobu nieobowiązkowego potwierdzania kwalifikacji

14:00-15:00 obiad
15:00-19:00 warsztaty*

Jednolity system weryfikacji kwalifikacji zawodowych

Prace nad systemem nieobowiązkowego potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez pilotów i przewodników wchodzących do zawodu.

„Mów tak, aby ludzie słuchali”

Sposób konstruowania wypowiedzi pilocko-przewodnickiej zgodny ze wskazówkami WFTGA.

„Wojna domowa, czyli przed nami...”

Sposób prowadzenia trasy pieszej i autokarowej zgodnie z wytycznymi WFTGA

Pilot Incentive Travel

W obliczu wyzwania obsługi klienta korporacyjnego.

Współczesna turystyka miejska

W jaki sposób znajdować nowe, interesujące tematy w przestrzeni miejskiej i jak pokazywać je turystom?

Tour Guide System

Innowacyjność czy standard?

Żywa lekcja historii czy zwiedzanie muzeum horroru?

Miejsca pamięci II wojny światowej na terenie Polski, jako atrakcje turystyczne.

Żyrafy i szakale na wycieczkach

Koncepcja budowania relacji z klientem, która pomaga unikać ocen i napięć interpersonalnych.

Proces grupowy w grupie turystycznej

Koncepcja struktury grupy w ujęciu Erica Berne’a.

Jadę do Włoch!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Jadę do Francji!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Jadę na Bałkany!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Pozycjonowanie na rynku pracy

Promuj się i zdobywaj więcej zleceń na wyjazdy krajowe i zagraniczne

20:00-24:00 uroczysta kolacja

DZIEŃ 2

09:00-13:00 warsztaty*

Jednolity system weryfikacji kwalifikacji zawodowych

Prace nad systemem nieobowiązkowego potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez pilotów i przewodników wchodzących do zawodu.

„Mów tak, aby ludzie słuchali”

Sposób konstruowania wypowiedzi pilocko-przewodnickiej zgodny ze wskazówkami WFTGA.

„Wojna domowa, czyli przed nami...”

Sposób prowadzenia trasy pieszej i autokarowej zgodnie z wytycznymi WFTGA

Pilot Incentive Travel

W obliczu wyzwania obsługi klienta korporacyjnego.

Współczesna turystyka miejska

W jaki sposób znajdować nowe, interesujące tematy w przestrzeni miejskiej i jak pokazywać je turystom?

Tour Guide System

Innowacyjność czy standard?

Żywa lekcja historii czy zwiedzanie muzeum horroru?

Miejsca pamięci II wojny światowej na terenie Polski, jako atrakcje turystyczne.

Żyrafy i szakale na wycieczkach

Koncepcja budowania relacji z klientem, która pomaga unikać ocen i napięć interpersonalnych.

Proces grupowy w grupie turystycznej

Koncepcja struktury grupy w ujęciu Erica Berne’a.

Jadę do Włoch!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Jadę do Francji!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Jadę na Bałkany!

Co pilot powinien wiedzieć przed wyjazdem? Zarys historii, kultury, obyczajów.

Pozycjonowanie na rynku pracy

Promuj się i zdobywaj więcej zleceń na wyjazdy krajowe i zagraniczne

13:00-14:00 obiad
14:00-17:00 prezentacje przedstawicieli krajów-wystawców

* Każdy uczestnik ma możliwość udziału w 2 warsztatach (po jednym każdego dnia Kongresu). Potwierdzone zostaną warsztaty, na które zapisze się min. 8 uczestników. Wyjątkiem jest warsztat dot. branżowej certyfikacji pilotów i przewodników, w którym w celu zachowania ciągłości prowadzonych prac rekomendujemy udział podczas obu dni Kongresu.

TRENERZY

Warsztaty poprowadzą trenerzy Polskiego Stowarzyszenie Trenerów Pilotażu i Przewodnictwa EDUGUIDES.

TARGI

Pierwszy Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa połączony jest z pierwszymi targami World Travel Show*. World Travel Show to miejsce spotkań dla wszystkich miłośników podróży dalekich i bliskich. To możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w turystyce, ciekawymi miejscami i znakomita okazja do spotkania ze znanymi podróżnikami. Bogaty program imprez towarzyszących pozwoli wszystkim odwiedzającym spędzić aktywny weekend pełen ciekawych dyskusji i inspiracji podróżniczych.

*termin Kongresu musieliśmy dopasować do terminu Targów.

UDZIAŁ

Koszt udział u w Kongresie to 199 zł, obejmuje:

udział w prezentacjach i panelach dyskusyjnych,

udział w 2 wybranych warsztatach,

bufet kawowy podczas warsztatów,

2 obiady,

1 kolację,

ZAPISZ SIĘ

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą za uczestnictwo w Kongresie.

KONTAKT

Polska Izba Turystyki

Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
mail: piloci@pit.org.pl

Zaproszeni goście:Izba Turystyki RP, Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, Śląskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników, Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych, Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Turystyczne GUIDE, Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka, Warszawskie Stowarzyszenie Przewodników im. Adama Jarzębskiego, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników, Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników "Pogranicze", Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystyki Kulturowej